วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

พลาด

พระ ละระพระพึ่งอะพระลาดลง
ลาดเทสรงทางหักเหลาดขาดสิน
ลงภัยสัตว์ปรามาสสุตตมัจจุลินย์
ต่ำทรามถิ่นศีลจิตจากพรากศีลธรรม

บูชายัญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น