วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

กำหนดการ

กำหนดการตายของร่างสังขารรวม
กำหนดการสวมถอดจิตจากได้
กำหนดเกิดตายรู้อยู่สบาย
กำหดบ่ายหน้าหนีนี่ร่างเรือน
กำหนดสนใจจริงดิ่งตรงมาตร
กำหนดชาติของตนได้ประเสริฐยิ่ง
กำหนดเรื่องลมหายใจในร่างทิ้ง
กำหนดจริงฝึกกำหนดเรื่องร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น