วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

การเมืองที่ไม่มีกุศล(คือการเมิงและการตู)

เป็นการเมืองที่ไม่มีกุศล
เป็นการเมืองที่ฆ่าคนที่คิดต่าง
เป็นการเมืองที่ริดรอนเเนวทิศทาง
เป็นการเมืองที่นาถวางการถูกอำ

เป็นการเมืองที่ทดสอบประชาจะ
เป็นการเมืองเห็นชัดนะคนช่างต่าง
เป็นการเมืองที่ราหูบังอำพราง
เป็นการเมืองที่ีสว่างแท้ไม่มี

เป็นการเมืองก็คือมีการแห่งเมิง
เป็นอัตตึงเป็นอัตตาของอัตที่
เป็นอรรถตัวที่ติดตามวาจาดี
เป็นอัฐที่มีอัตตราเงินค่าคำ

เป็นการเมืองซ้อนการเมิงและการตู
เป็นการเมืองปกครองอยู่อำนาจใหญ่
เป็นการเมืองที่แร่ธาตุระดับใด
เป็นการเมืองที่พอกในบารมี
เป็นการเมืองสร้างบารมีที่การได้
เป็นการเมืองรักมิคลายสลายสุข
เป็นการเมืองที่อัตตาใครสุงยุทธ
เป็นการเมืองที่สูงสุดต้องทำเอง

สวรรค์ที่มีคนสร้างในสิ่งที่อยากได้ไม่มีในการเมิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น