วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ลาภสักการะใบสุดปลายคม

ใบแหลมคมไปมาปลิวปลิด
ลาภแหลมคมเหมือนใบไม้ทิศ
ปลิวปลิดบานเบิกหรือปล่อยปลิว



แคนนาดา
ใบเมเปิ้ล
150

ลาภสักการะบานสะพรั่งใบพรึ่บพรือ

ลาภใบหรือมิมีร่วงใบลาภเบ่ง
ลาภใบใดมีในโลกตลอดฤาเอ็ง
ลาภบานเบ่งใบสักการนานเพราะใด


ใบไม้ไม่หายไปในประโยชน์

ใบบุญโยชน์เฉียบแหลมคมทรงคุณค่า
ตลอดสุดที่ปลายใบในคมนา
ใบคมหาในในเวลาหมดเวรภัย

ใบเมเปิ้ลตลอดไป

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

หาบนะคอน

หาบติดดวงวิญญานมาแต่ชาติปางก่อน
หาบแบกคอนของของตนหม่นหมกหนา
หาบแบกสุขความพอใจสุขสันต์ตรา
หาบติดมาหาบติดไปในติดตาม



วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ตะกอนนอนเนื่องกวนขุ่น

ตะกอนวุ่นขุ่นข้นชั้นหนา
ตะกอนขุ่นเปิดหรือปิดประตูมา
ตะกอนข้้้นขุ้นหนาดินดาน

ถ้าเขาไม่กลับมาเธอไม่สำคัญ

ถ้าเธอไม่กลับมาเธอไม่สำคัญ
ถ้าเขากลับมาเธอไม่สำคัญ
ถ้าเธอกลับมาเธอไม่สำคัญ


การไม่กลับมา